Lättviktsventil - mekanisk tvåspak med el on/off

<< Hydraulventiler

 Lättviktspaket HCD3M 04 maskerad.jpg

Bilden visar vagnsventilen i utdraget serviceläge. Vid drift är ventilen väl skyddad inuti kranpallen.

Max flöde 50 l/min.