MOWI 1050WD

För att öka framkomligheten eller vid körning under extrema förhållanden så kan det behövas drift på vagnen för att ta sig fram. MOWI har valt att utrusta nya MOWI 1050WD med drift. Drift på alla fyra hjulen är en beprövad konstruktion hos FTG. Differentialspärrsverkan liksom drivning och fram /back funktion är självklara egenskaper. Rullar som driver mellan hjulen ger en säker konstruktion som är lätt att använda samtidigt som underhållet minimeras. Hjuldimension är 400/55x22,5.

1050WD har en lastkapacitet på 10 ton och lastarean är 2,3 kvm. Teleskopiska stöden och eget hydraulsystem med pump och tank finns som tillval. MOWI 1050WD är utrustad med MOWI P30 parallellkran (räckvidd 5,7 m, lyftkraft 400 kg på full längd). MOWI 1050WD kan extrautrustas med en MOWI 400 parallellkran (räckvidd 6,2 m, lyftkraft 480kg på full längd). Båda modellerna har unika MOWI-fördelar och är lätta att köra, har hög åtkomlighet och är stabila och säkra.