MOWI P25

MOWI P25 är en kranmodell med alla unika fördelar, lätt att köra hög åtkomlighet, stabil och säker. Oljefödesbehovet är endast 20-25 l/min. Dessutom har P25 förbättrat rörelsemönster och bättre parkeringsläge. Räckvidden är 5,2 meter och lyft­kapaciteten är 400 kg på full längd.

MOWI P25 monterad på en MOWI 850 ger ett ekipage lämpligt för transport och hantering av massaved, brännved och timmer. Kan med fördel användas för att lösa alla förekommande lyft- och transportbehov på gården.