MOWI P20

MOWI P20 är en kranmodell med förbättrat rörelsemönster och bättre parkeringsläge samt alla unika fördelar, lätt att köra, hög åtkomlighet, stabil och säker. Räckvidden är 4,7 meter och lyftkapaciteten 375 kg på full längd. Det minimala oljeflödesbehovet, 20-25 l/min, gör att P20 passar perfekt tillsammans med mindre och äldre traktorer.

P20 tillsammans med MOWI 650 utgör det minsta skogsekipaget i MOWI-familjen, avsedd för lättare hantering och transport av ved och gallringsvirke.